Materská škola v Ražňanoch
dnes je 12. 05. (streda), čas: 13:17, , meniny má: Pankrác
partneri
Aktuality a oznamy
Pokračovanie dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia, 

ak  vaše dieťa , ktoré bolo zapísané do 1.ročníka základnej školy a ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť,  môžete rozhodnúť abypokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ( ide o tzv. odklad školskej dochádzky). 

V takomto prípade je potrebné predložiť podľa § 28a ods. 3 školského zákona (zákon č.245/2008 ) riaditeľke materskej školy do 30.5.2021:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP ) ,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast ,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Tieto tlačivá vám poskytne riaditeľka MŠ.   

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania.

V prípade záujmu vám poradia triedne p.učiteľky, alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutia s riaditeľkou MŠ. 

vložené: 09.05.2021
OZNAM - ZÁPIS DO MŠ na šk.rok 2021/2022

vložené: 12.04.2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za šk.rok 2019/2020

vložené: 04.12.2020