Materská škola v Ražňanoch
dnes je 14. 06. (pondelok), čas: 18:07, , meniny má: Vasil
partneri
Aktuality a oznamy
OZNAM O PREVZATÍ ROZHODNUTIA

Riaditeľka materskej školy  oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podávali Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022, že Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu  vyzdvihnúť v utorok 08.06.2021  v čase od 8,00 hod.do 16,30 hod. a v stredu 09.06.2021 od 10,00 hod. do 16,30 hod.  v materskej škole (žltá budova, trieda „Lienky“) .

Rozhodnutie musia prevziať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

vložené: 03.06.2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za šk.rok 2019/2020

vložené: 04.12.2020

Trieda Motýliky