Materská škola v Ražňanoch
dnes je 12. 08. (streda), čas: 13:52, , meniny má: Darina

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

GRAFOMOTORIKA V MŠ

[15.03.2014] Grafomotorické cvičenie je niekoľkonásobný opis pohybov po línii a vhodným spojením ľubozvučnej hudby a riekanky na uvoľnenie dlhého a krátkeho svalstva. Cieľom grafických a prípravných cvikov je rozvíjať i zmyslové vnímanie, najmä zrakové a pohybové, duševné schopnosti, tvárovú pamäť a predstavivosť, pozornosť, sústredenosť a disciplínu. Dôležitou úlohou je naučiť deti správne sedieť, správne umiestniť papier na stole, správne ...


ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

[30.04.2013] Čo je grafomotorika? Grafomotorika je súbor  psychomotorických činností, ktoré sú vykonávané pri písaní a kreslení. Pri písaní je potrebné vykonávať účelné pohyby, ktoré sú založené na koordinácii oka a ruky. Pri vývoji grafomotoriky sa táto koordinácia zdokonaľuje a umožní dieťaťu spontánny grafický prejav a neskôr i písanie. Dieťa vidí svet ...


Školská zrelosť

[21.12.2011] TELESNÁ ZRELOSŤ - nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou - posudzuje ju pediater: dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé (výška okolo 110-120 cm, váha asi 22 kg) a zdravé má primerane rozvinuté kosti a svalstvo má optimálny fyzický vek (u ...


Chronologický vývoj dieťaťa - 4,5 - 5. rok života

[21.12.2011] 1, 2, 3... Dieťa rado všetko spočítava a vie počítať celkom dobre do 10 – a možno aj do 20 či 30, problémy mu však môžu robiť prechody cez desiatky. Už chápe, že jedno číslo patrí presne ku jednej položke. Možno pozná aj niektoré písmenká tlačenej abecedy a možno sa ...


Chronologický vývoj dieťaťa - 5. - 6. rok života

[21.12.2011] Po približne roku vzdorov päťročné dieťa opäť nadobúda svoju stratenú vyrovnanosť, založenú na oveľa väčšom sebavedomí a vedomí o svojich právach. Dieťa si samo sebe pripadá ako „malý dospelý“ a chce, aby sme ho aj my vnímali ako veľkého chlapca/veľké dievča. Obdobie pozitivity Ako to už chodí, vždy ...