Materská škola v Ražňanoch
dnes je 14. 06. (pondelok), čas: 16:44, , meniny má: Vasil

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

Predčitateľská gramotnosť

[15.03.2014] Petrasová, A. (2003) ponúka rodičom niekoľko užitočných rád, s cieľom podnietiť záujem detí o knihy a činnosti súvisiace s nimi: „Desať rád pre dospelých na rozvíjanie počiatočnej čitateľskej gramotnosti dieťaťa“: Začnite čítať dieťaťu od narodenia. Dokonca aj najmladšie deti získavajú skúsenosti zo zvukov, hlasu blízkej osoby. Nevynechajte ani jeden deň ...


GRAFOMOTORIKA V MŠ

[15.03.2014] Grafomotorické cvičenie je niekoľkonásobný opis pohybov po línii a vhodným spojením ľubozvučnej hudby a riekanky na uvoľnenie dlhého a krátkeho svalstva. Cieľom grafických a prípravných cvikov je rozvíjať i zmyslové vnímanie, najmä zrakové a pohybové, duševné schopnosti, tvárovú pamäť a predstavivosť, pozornosť, sústredenosť a disciplínu. Dôležitou úlohou je naučiť deti správne sedieť, správne umiestniť papier na stole, správne ...


ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

[30.04.2013] Čo je grafomotorika? Grafomotorika je súbor  psychomotorických činností, ktoré sú vykonávané pri písaní a kreslení. Pri písaní je potrebné vykonávať účelné pohyby, ktoré sú založené na koordinácii oka a ruky. Pri vývoji grafomotoriky sa táto koordinácia zdokonaľuje a umožní dieťaťu spontánny grafický prejav a neskôr i písanie. Dieťa vidí svet ...


Školská zrelosť

[21.12.2011] TELESNÁ ZRELOSŤ - nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou - posudzuje ju pediater: dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé (výška okolo 110-120 cm, váha asi 22 kg) a zdravé má primerane rozvinuté kosti a svalstvo má optimálny fyzický vek (u ...


Chronologický vývoj dieťaťa - 4,5 - 5. rok života

[21.12.2011] 1, 2, 3... Dieťa rado všetko spočítava a vie počítať celkom dobre do 10 – a možno aj do 20 či 30, problémy mu však môžu robiť prechody cez desiatky. Už chápe, že jedno číslo patrí presne ku jednej položke. Možno pozná aj niektoré písmenká tlačenej abecedy a možno sa ...