Materská škola v Ražňanoch
dnes je 14. 06. (pondelok), čas: 17:49, , meniny má: Vasil

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

Chronologický vývoj dieťaťa - 5. - 6. rok života

[21.12.2011] Po približne roku vzdorov päťročné dieťa opäť nadobúda svoju stratenú vyrovnanosť, založenú na oveľa väčšom sebavedomí a vedomí o svojich právach. Dieťa si samo sebe pripadá ako „malý dospelý“ a chce, aby sme ho aj my vnímali ako veľkého chlapca/veľké dievča. Obdobie pozitivity Ako to už chodí, vždy ...


Charakteristika základných rozvojových možností 3–4 ročných detí

[20.12.2011] Dieťa sa už pohybuje s väčšou istotou, pri chôdzi a behu udržiava lepšiu stabilitu. Postupne sa zlepšuje hrubá motorika a celková koordinácia pohybov. Zdokonaľuje sa manipulácia s predmetmi a utvárajú sa základy jemnej motoriky. Výrazne sa utvárajú a zdokonaľujú kultúrno-hygienické a mravné návyky, ako aj sebaobslužné návyky a elementárne pracovné ...


Charakteristika základných rozvojových možností 2–3 ročných detí

[20.12.2011] V tomto vekovom období dieťa rieši úlohy na úrovni zmyslovo pohybového myslenia, ktoré má situačný charakter. Pozornosť dieťaťa je nestála. Vnemy majú synkretický ráz a zároveň sú celkové a nepresné. Tento vývin spočíva v čoraz presnejšej a zložitejšej syntéze podnetov, ktoré celostne pôsobia na zmyslové orgány, predovšetkým na dotykový, zrakový ...