Materská škola v Ražňanoch
dnes je 12. 08. (streda), čas: 14:43, , meniny má: Darina

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

Charakteristika základných rozvojových možností 3–4 ročných detí

[20.12.2011] Dieťa sa už pohybuje s väčšou istotou, pri chôdzi a behu udržiava lepšiu stabilitu. Postupne sa zlepšuje hrubá motorika a celková koordinácia pohybov. Zdokonaľuje sa manipulácia s predmetmi a utvárajú sa základy jemnej motoriky. Výrazne sa utvárajú a zdokonaľujú kultúrno-hygienické a mravné návyky, ako aj sebaobslužné návyky a elementárne pracovné ...


Charakteristika základných rozvojových možností 2–3 ročných detí

[20.12.2011] V tomto vekovom období dieťa rieši úlohy na úrovni zmyslovo pohybového myslenia, ktoré má situačný charakter. Pozornosť dieťaťa je nestála. Vnemy majú synkretický ráz a zároveň sú celkové a nepresné. Tento vývin spočíva v čoraz presnejšej a zložitejšej syntéze podnetov, ktoré celostne pôsobia na zmyslové orgány, predovšetkým na dotykový, zrakový ...