Materská škola v Ražňanoch
dnes je 21. 07. (nedeľa), čas: 05:33, , meniny má: Daniel

Charakteristika základných rozvojových možností 3–4 ročných detí

vložený: 20.12.2011 22:11, , čítaný: 2047x

Charakteristika základných rozvojových možností  3–4 ročných detí

Dieťa sa už pohybuje s väčšou istotou, pri chôdzi a behu udržiava lepšiu stabilitu. Postupne sa zlepšuje hrubá motorika a celková koordinácia pohybov. Zdokonaľuje sa manipulácia s predmetmi a utvárajú sa základy jemnej motoriky. Výrazne sa utvárajú a zdokonaľujú kultúrno-hygienické a mravné návyky, ako aj sebaobslužné návyky a elementárne pracovné zručnosti. Dôležité je, aby učiteľka na samostatné osvojenie sebaobslužných zručností detí vytvorila v triede atmosféru pohody a poskytla im primeraný čas na vykonanie týchto činností.

V tomto období pretrváva zmyslovo-pohybové myslenie detí a postupne nastupuje konkrétno-názorné myslenie. Úlohy dieťa naďalej rieši predovšetkým v manipulačnej a pohybovo-vnemovej úrovni, vtedy, keď má bezprostredný kontakt s predmetmi a hračkami, v činnosti alebo za spolupráce dospelých. Vnímanie naďalej charakterizuje synkretizmus. Dieťa nedokáže podrobne analyzovať vnímaný objekt, rozčleniť ho na časti a potom ich spojiť do uzavretého celku. Postrehuje globálne, obrysovým a povrchným spôsobom. V predmetoch a javoch vyčleňuje tzv. silné vlastnosti, ktoré mimovoľne upútavajú pozornosť a možno ich ľahko postrehnúť. Sú to vlastnosti vonkajšieho vzhľadu, napríklad krikľavá farba, neobyčajný tvar, hlasný a opakujúci sa zvuk a pod. Postupne sa však zmyslové vnímanie spresňuje, napríklad dieťa dotykom rozlišuje tvar a povrch vecí, rozoznáva vône a základné chute, rozlišuje a pozná základné farby, pohybom reaguje na rytmus hudby a iné. Výrazné pokroky možno zaznamenať z hľadiska rozvoja jazykovej správnosti rečového prejavu dieťaťa ako aj rozširovania slovnej zásoby. Postupne sa začína objavovať aj otázka „prečo?“. Pozornosť dieťaťa je ešte nestála a krátkodobá. Dieťa rýchlo mení predmet svojich záujmov, čo vyplýva okrem vnútorných predpokladov aj z vysokého stupňa zvedavosti dieťaťa o okolitý svet. Hra dieťaťa preto trvá krátko a je pomerne jednoduchá. Udržiava si individuálny ráz aj napriek tomu, že sa súbežne hrá niekoľko detí vedľa seba, nie však spolu.

V závere tretieho roku utvárajú deti 2-3 členné skupinky a objavujú sa náznaky spoločnej skupinovej hry.

Podobné články

kompletné spravodajstvo