Materská škola v Ražňanoch
dnes je 29. 01. (nedeľa), čas: 23:30, , meniny má: Gašpar
partneri
Aktuality a oznamy
Informácie o zmene v platbách

Vážrení rodičia, 

od   1 .januára 2023 sa zvyšujú tieto poplatky:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - rodičovský príspevok-z 8 ,-€ na 10,- € mesačne za 1 dieťa 

Príspevok   na čiastočnú úhradu v školskej jedálni - stravné za 1 deň (podľa meteriálu zverejneného na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk - "Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov") :

celodenná strava  (desiata, obed, olovrant) - 1,70 € 

poldenná strava (desiata, obed) - 1,40 €

Režijné náklady ostávajú vo výške 2,-€ za kalendárny mesiac.

 


vložené: 20.12.2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2021/2022

vložené: 18.11.2022
Hodnotenie aktualizačného vzdelávania: Kurikulum - premena tradičnej školy

vložené: 14.11.2022
Zápisný lístok stravníka na šk.rok 2022/23

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste vypísaný zápisný lístok stravníka na šk.rok 2022/2023 odovzdali najneskôr do 15.07.2022 vedúcej ŠJ. 

Ďakujeme za pochopenie. vložené: 21.06.2022