Materská škola v Ražňanoch
dnes je 02. 06. (piatok), čas: 13:13, , meniny má: Xénia
Aktuality a oznamy
ZÁKLADNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREVÁDZKU MŠ (aktualizácia k 29.11.2021)

vložené: 28.11.2021
OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESOROV MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia,

podľa Manuálu - ˇŠkolský semafor“,  aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra vstup do priestorov MŠ je  cudzím osobám  zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.  

To znamená, že do MŠ môže vstúpiť iba rodič  OČKOVANÝ alebo po PREKONANÍ  ochorenia COVID-19 (v období pred nie viac ako 180 dňami), ktorý sa preukáže príslušným dokladom.


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (poskytujú aj učiteľky v triedach).


Zdroj - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

vložené: 28.11.2021
OZNÁMENIE o prevádzke

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19  u dieťaťa sú podľa nariadenia RÚVZ  v Prešove v karanténe všetky deti z I.triedy „Včielky“, ktoré boli v MŠ v pondelok 25.10.2021.

Karanténa je nariadená do  5.11.2021 (piatok).

 V prípade, že dieťa absolvuje PCR test s negatívnym výsledkom (najskôr 5.deň od posledného kontaktu –pondelok 25.10.) a nemá žiadne príznaky Covid-19, je zdravé,   do MŠ môže nastúpiť na 7.deň od posledného kontaktu , t.j. 2.11.2021 (utorok).


Deti, ktoré v MŠ neboli v pondelok 25.10.2021 a sú zdravé,  MŠ môžu navštevovať, prevádzka I. triedy je zabezpečená.

 

Prevádzka II.triedy (Lienky) a III. triedy (Motýliky) je v obvyklom režime.

vložené: 28.10.2021
OZNAM - dôležité!!!

Vážení rodičia,


Vašou povinnosťou je ihneď nahlásiť riaditeľke MŠ ak je vaše dieťa:

  • pozitívne na ochorenie COVID – 19,
  • bolo v úzkom kontakte s osobou, ktorá je pozitívna na COVID-19 (rodičia, starí rodičia, súrodenec, sused,....)

Dieťa musí byť v karanténe, a to 5 plus 10 dní z toho dôvodu, že takéto dieťa v domácnosti môže spolubývajúcich, ostatné deti  nakaziť počas piatich dní.


Dieťa môže nastúpiť do MŠ až po uplynutí karantény, je potrebné potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať materskú školu. Dieťa podľa svojho uváženia alebo po dohode s detským lekárom môžete dať otestovať PCR testom (najskôr na 5.deň od posledného kontaktu) a v prípade negatívneho výsledku na 7.deň priviesť do MŠ.

Ak rodič privedie dieťa do materskej školy, ktoré je povinné nastúpiť do karantény, alebo neuplynula doba ukončenia karantény dopúšťa sa v zmysle  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva aŠkolského semaforu priestupku a môže mu byť udelená pokuta až do výšky 1 659 eur.

Tento priestupok nahlási riaditeľka MŠ.


Nezodpovedným prístupom môžete ohroziť zdravie iných detí,

zamestnancov a prevádzku celej MŠ.


vložené: 26.10.2021
Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19 od 18.10.2021

vložené: 17.10.2021
Európsky týždeň športu v našej MŠ

vložené: 23.09.2021
Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ Ražňany

Zákonný zástupca prihlási žiaka do zariadenia školského stravovania prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (podľa §9 ods. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z.), v ktorom svojim podpisom berie zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, súhlasí s podmienkami organizácie režimu stravovania v školskej jedálni a s podmienkami úhrady nákladov na stravovanie.

Zápisný lístok treba stiahnuť, vyplniť, podpísať  a doniesť do školskej jedálne v pondelok 30.8.2021 a utorok 31.8.2021 od 7.00 hod. do 14.00 hod., vo štvrtok 2.9.2021 a v piatok 3.9.2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 

Tlačivo zápisný lístok stravníka vám  môže poskytnúť materská škola.  


vložené: 30.08.2021
Prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ začína 25.08.2021 (streda) v II.triede (Lienky) s deťmi, ktoré boli vopred nahlásené .

Nový školský rok 2021/2022 ( prevádzka vo všetkých triedach MŠ)  sa začína 

02.09.2021 - štvrtok     v obvyklom režime od 6,30 hod. do 16,30 hod. vložené: 23.08.2021
OZNAM podmienok vstupu do MŠ

vložené: 19.08.2021
Dieťa do MŠ potrebuje

DIEŤA  DO  MŠ  POTREBUJE:


  • Prezúvky (pevná, prípadne zdravotná obuv) 
  • Vešiak
  • Hrebeň
  • Pyžamo
  • Plastový pohárik na čaj, vodu  (najlepšie s uškom)
  • Náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)


VŠETKO  OZNAČIŤ  MENOM !!!!!

vložené: 19.08.2021