Materská škola v Ražňanoch
dnes je 07. 12. (štvrtok), čas: 03:52, , meniny má: Ambróz
Aktuality a oznamy
Čo nás ešte čaká - aktivity pre deti aj rodičov

1.6. - streda: DETSKÝ KARNEVAL na školskom dvore, súťaže a detská diskotéka

3.6. - piatok: SABINOVSKÍ SOKOLIARI 

4.6. - sobota: ŠPORTOVÝ DEŇ detí pri príležitosti osláv MDD v miestnom parku

8.6.- streda: celodenný VÝLET do ZOO  Spišská Nová Ves

14.6. - utorok: výlet detí - PREDŠKOLÁKOV do Prešova

16.6. - štvrtok: návšteva policajtov v MŠ

21.6. - utorok: slávnostná ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI, kultúrny program, posedenie        rodičov a detí 

24.6. - piatok: DEŇ OTCOV, súťaže a ďalšie prekvapenia pre deti a oteckov

2.7. - sobota: ČEREŠŇOBRANIE , kultúrny program v miestom parku


                               vložené: 17.05.2022
Oznámenie - zápis do MŠ na šk.rok 2022/2023

vložené: 04.04.2022
Karneval

vložené: 31.01.2022
Prevádzka materskej školy

Prevádzka MŠ sa začína v pondelok - 10.01.2022   v obvyklom režime (od 06,30 hod. do 16,30 hod.) vo všetkých triedach. 

V prípade  zmien budete všas informovaní. 


vložené: 01.01.2022
Vianočný vinš

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.

Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite v radosti.

Zdravie, šťastie ešte k tomu,

nech prídu aj do Vášho domu.

Na Vianoce správny krok

a úsmev po celý Nový rok 2022.


Z celého srdca len to najkrajšie Vám prajú

deti  a kolektív MŠ Ražňany

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za šk.rok 2020/2021

vložené: 02.12.2021
ZÁKLADNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREVÁDZKU MŠ (aktualizácia k 29.11.2021)

vložené: 28.11.2021
OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESOROV MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia,

podľa Manuálu - ˇŠkolský semafor“,  aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra vstup do priestorov MŠ je  cudzím osobám  zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.  

To znamená, že do MŠ môže vstúpiť iba rodič  OČKOVANÝ alebo po PREKONANÍ  ochorenia COVID-19 (v období pred nie viac ako 180 dňami), ktorý sa preukáže príslušným dokladom.


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (poskytujú aj učiteľky v triedach).


Zdroj - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

vložené: 28.11.2021
OZNÁMENIE o prevádzke

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19  u dieťaťa sú podľa nariadenia RÚVZ  v Prešove v karanténe všetky deti z I.triedy „Včielky“, ktoré boli v MŠ v pondelok 25.10.2021.

Karanténa je nariadená do  5.11.2021 (piatok).

 V prípade, že dieťa absolvuje PCR test s negatívnym výsledkom (najskôr 5.deň od posledného kontaktu –pondelok 25.10.) a nemá žiadne príznaky Covid-19, je zdravé,   do MŠ môže nastúpiť na 7.deň od posledného kontaktu , t.j. 2.11.2021 (utorok).


Deti, ktoré v MŠ neboli v pondelok 25.10.2021 a sú zdravé,  MŠ môžu navštevovať, prevádzka I. triedy je zabezpečená.

 

Prevádzka II.triedy (Lienky) a III. triedy (Motýliky) je v obvyklom režime.

vložené: 28.10.2021
OZNAM - dôležité!!!

Vážení rodičia,


Vašou povinnosťou je ihneď nahlásiť riaditeľke MŠ ak je vaše dieťa:

  • pozitívne na ochorenie COVID – 19,
  • bolo v úzkom kontakte s osobou, ktorá je pozitívna na COVID-19 (rodičia, starí rodičia, súrodenec, sused,....)

Dieťa musí byť v karanténe, a to 5 plus 10 dní z toho dôvodu, že takéto dieťa v domácnosti môže spolubývajúcich, ostatné deti  nakaziť počas piatich dní.


Dieťa môže nastúpiť do MŠ až po uplynutí karantény, je potrebné potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať materskú školu. Dieťa podľa svojho uváženia alebo po dohode s detským lekárom môžete dať otestovať PCR testom (najskôr na 5.deň od posledného kontaktu) a v prípade negatívneho výsledku na 7.deň priviesť do MŠ.

Ak rodič privedie dieťa do materskej školy, ktoré je povinné nastúpiť do karantény, alebo neuplynula doba ukončenia karantény dopúšťa sa v zmysle  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva aŠkolského semaforu priestupku a môže mu byť udelená pokuta až do výšky 1 659 eur.

Tento priestupok nahlási riaditeľka MŠ.


Nezodpovedným prístupom môžete ohroziť zdravie iných detí,

zamestnancov a prevádzku celej MŠ.


vložené: 26.10.2021