Materská škola v Ražňanoch
dnes je 27. 09. (streda), čas: 17:12, , meniny má: Cyprián
Aktuality a oznamy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vážení rodičia, 

pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, ale aj keď dieťa chýba v MŠ 5 dní, ste povinní predložiť triednej učiteľke vypísané a podpísané tlačivo uvedené v prílohe. 

Ďakujeme za pochopenie. 


vložené: 29.08.2023
Pozvánka na školský a triedny aktív združenia rodičov

Vážení rodičia, pozývame Vás na školský a triedny aktív združenia rodičov, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 07.09.2023. Bližšie informácie sú v prílohe. 
vložené: 24.08.2023
OZNAM - dieťa do MŠ potrebuje

 

Vážení rodičia, milé deti,

veríme, že ste prežili peknú letnú dovolenku a  prázdniny plné oddychu a zážitkov a že deti  sa už tešia  do materskej školy na 

školský rok 2023/2024, ktorý  začína v pondelok 4.9.2023. 

Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod.,   je potrebné, aby ste deti do MŠ priviedli do 8,00 hod.   

Zoznam detí  bude prvý deň zverejnený na dverách každej triedy. 

 

DIEŤA  DO  MŠ  POTREBUJE:

  • Uterák
  • Prezúvky (pevná, prípadne zdravotná obuv, napr.sandále,  nie šľapky ani crocsy) 
  • Vešiak
  • Hrebeň
  • Pyžamo
  • Plastový pohárik na čaj, vodu  (najlepšie s uškom)
  • Náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)


VŠETKO JE POTREBNÉ  OZNAČIŤ  MENOM !!!!!


Deťom nedávajte do skrinky žiadne sladkosti, džúsy, všetko potrebné majú v materskej škole. 

Do materskej školy si každé ráno prineste dobrú náladu, úsmev na tvári a dôveru v pani učiteľky, ktoré sa o vaše ratolesti postarajú s láskou a profesionalitou. Ak z vás deti nebudú cítiť nervozitu, budú pokojné a budú dôverovať prostrediu, v ktorom strávia veľkú časť dňa. 

         Na dobrú spoluprácu s vami  a na vaše deti sa teší celý kolektív materskej školy.


vložené: 20.08.2023
Nastupuje vaše dieťa po prvýkrát do materskej školy?

Milí rodičia, čas letných  dovoleniek a prázdnin sa pomaly končí a je potrebné myslieť ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy. Zvlášť deti, ktoré po prvýkrát prektročia brány MŠ a odlúčia sa od mamky a ocka na dlhší čas ako sú zvyknuté, kde ich čakajú noví kamaráti a "tety" - p.učiteľky. 

V článku "Nastupuje po lete vaše dieťa po prvýkrát do škôlky" sa dočítate 10 cenných rád ako úspešne zvládnuť prvé dni v materskej škole. 

Verím, že v našej materskej škole v Ražňanoch sa budú vaše deti cítiť príjemne a prežijú veľa radosti, zábavy a získajú nové vedmosti a zručnosti.

                                                          Riaditeľka MŠ 

Zdroj: najmama.sk vložené: 08.08.2023
Adaptácia dieťaťa na materskú školu

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvý krok do spoločnosti.
Prináša zmeny , s ktorými sa musí vyrovnať dieťa, jeho rodičia i učiteľky.
Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú individuálne, vychádzajú
z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho ktorého dieťaťa.

Aby dieťa, ale často aj rodič, zvládli úspešný nástup a adaptáciu na materskú školu, ponúkame vám niekoľko cenných rád. 

Zdroj: www.vlavici.sk

 

vložené: 08.08.2023
Milé deti, milí rodičia!


Milé deti, milí rodičia!

Ďakujeme Vám za krásne prežitý školský rok 2022/2023 

a prajeme slnečné leto plné zážitkov, zábavy, zaujímavých stretnutí, 

ale aj leto, ktoré prinesie oddych, pokoj a žiadne starosti.

DOVIDENIA   v septembri!

                                                              Kolektív MŠ Ražňany 
 

vložené: 04.07.2023
Pozvánka na Deň matiek 2023

vložené: 30.04.2023
Oznámenie - zápis do MŠ na šk.rok 2023/2024

vložené: 04.04.2023
Informácie o zmene v platbách

Vážrení rodičia, 

od   1 .januára 2023 sa zvyšujú tieto poplatky:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - rodičovský príspevok-z 8 ,-€ na 10,- € mesačne za 1 dieťa 

Príspevok   na čiastočnú úhradu v školskej jedálni - stravné za 1 deň (podľa meteriálu zverejneného na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk - "Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov") :

celodenná strava  (desiata, obed, olovrant) - 1,70 € 

poldenná strava (desiata, obed) - 1,40 €

Režijné náklady ostávajú vo výške 2,-€ za kalendárny mesiac.

 


vložené: 20.12.2022
Vianočný vinš

vložené: 20.12.2022