Materská škola v Ražňanoch
dnes je 07. 12. (štvrtok), čas: 05:35, , meniny má: Ambróz

GRAFOMOTORIKA V MŠ

vložený: 15.03.2014 16:21, , čítaný: 2357x

GRAFOMOTORIKA V MŠ

Grafomotorické cvičenie je niekoľkonásobný opis pohybov po línii a vhodným spojením ľubozvučnej hudby a riekanky na uvoľnenie dlhého a krátkeho svalstva. Cieľom grafických a prípravných cvikov je rozvíjať i zmyslové vnímanie, najmä zrakové a pohybové, duševné schopnosti, tvárovú pamäť a predstavivosť, pozornosť, sústredenosť a disciplínu. Dôležitou úlohou je naučiť deti správne sedieť, správne umiestniť papier na stole, správne držať v ruke ceruzu.

Grafomotorická príprava je rozdelená na dve časti:
Motivačné kreslenie
Grafické kreslenie (grafické cviky)
Motivačné kreslenie pozostáva z troch fáz:
Rozhovor o obrázku
Hudobno – pohybová príprava
Výtvarné stvárnenie

Po zvládnutí motivačného kreslenia, ktoré tvorí približne prvý polrok šk. roka začíname s grafickým kreslením. Vykonávame grafický záznam výtvarnej motivácie, ktorý spočíva v niekoľkonásobnom opise pohybov po línii.

Úlohy pre grafickú prípravu sú rozpracované pre tri vekové skupiny:

3-4 roky
Graficky zaznamenávať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu – kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie
4-5 rokov
Graficky zaznamenávať pohyb vychádzajúci zo zápästia – vertikálne a horizontálne línie, slučky
5-6 rokov
Graficky zaznamenávať pohyb dlane a prstov – oblúčiky obrátene hore a dolu, lomené línie, vlnovka, ležatá osmička, „fiktívne písmo“.

Druhá časť grafickej prípravy motivujeme „hrou na školáka“ , nezabúdame na rozcvičenie prstov, zápästia, paží. Dôrazne dbáme na správne držanie tela a kresliaceho materiálu – najmä mäkká ceruza, krieda, suchý pastel, pastelky rôzneho materiálu.

Podobné články

kompletné spravodajstvo