Materská škola v Ražňanoch
dnes je 21. 07. (nedeľa), čas: 05:56, , meniny má: Daniel
Aktuality a oznamy
Nárok na ošetrovné

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku máte možnosť požiadať sociálnu poisťovňu o ošetrovné z dôvodu uzavretia materskej školy.
Nárok na ošetrovné Vám nebude schválené, ak má MŠ prevádzku a vy ste túto možnosť nevyužili a z dôvodu podľa § 150a ods.1 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , ktorý prerušuje prevádzku MŠ nepretržite najmenej na 3 týždne.

Z uvedeného vyplýva:
- naša MŠ v Ražňanoch má prevádzku od 01.07.2024 do 12.07.2024, t.j.2 týždne,
. - prerušená prevádzka z dôvodu § 150a od 15.07.2024 do 02.08.2024 , t.j. 3 týždne

Z dôvodu prerušenia prevádzky počas mesiaca august vám teda vzniká nárok na ošetrovné iba od 05.08.2024 do 30.08.2024, t.j. 4 týždne.

Nárok na ošetrovné majú aj rodičia "predškolákov"- 5/6 r. detí, lebo v MŠ trvá školský rok 31.08.

Ak máte záujem o preplatenie ošetrovného, je potrebné, aby ste vyplnili tlačivá, KTORÉ VÁM POTVRDÍ RIADITEĽKA MŠ:
"Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb"
"Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb".

Tieto tlačivá nájdete v prílohe alebo na web stránke sociálnej poisťovne.

vložené: 30.06.2024