Materská škola v Ražňanoch
dnes je 30. 05. (štvrtok), čas: 07:31, , meniny má: Ferdinand

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

Chronologický vývoj dieťaťa - 4,5 - 5. rok života

[21.12.2011] 1, 2, 3... Dieťa rado všetko spočítava a vie počítať celkom dobre do 10 – a možno aj do 20 či 30, problémy mu však môžu robiť prechody cez desiatky. Už chápe, že jedno číslo patrí presne ku jednej položke. Možno pozná aj niektoré písmenká tlačenej abecedy a možno sa ...


Chronologický vývoj dieťaťa - 5. - 6. rok života

[21.12.2011] Po približne roku vzdorov päťročné dieťa opäť nadobúda svoju stratenú vyrovnanosť, založenú na oveľa väčšom sebavedomí a vedomí o svojich právach. Dieťa si samo sebe pripadá ako „malý dospelý“ a chce, aby sme ho aj my vnímali ako veľkého chlapca/veľké dievča. Obdobie pozitivity Ako to už chodí, vždy ...


Charakteristika základných rozvojových možností 3–4 ročných detí

[20.12.2011] Dieťa sa už pohybuje s väčšou istotou, pri chôdzi a behu udržiava lepšiu stabilitu. Postupne sa zlepšuje hrubá motorika a celková koordinácia pohybov. Zdokonaľuje sa manipulácia s predmetmi a utvárajú sa základy jemnej motoriky. Výrazne sa utvárajú a zdokonaľujú kultúrno-hygienické a mravné návyky, ako aj sebaobslužné návyky a elementárne pracovné ...


Charakteristika základných rozvojových možností 2–3 ročných detí

[20.12.2011] V tomto vekovom období dieťa rieši úlohy na úrovni zmyslovo pohybového myslenia, ktoré má situačný charakter. Pozornosť dieťaťa je nestála. Vnemy majú synkretický ráz a zároveň sú celkové a nepresné. Tento vývin spočíva v čoraz presnejšej a zložitejšej syntéze podnetov, ktoré celostne pôsobia na zmyslové orgány, predovšetkým na dotykový, zrakový ...