Materská škola Ražňany

    MÁM  BÁSNIČKU  NA  JAZÝČKUDňa  23.3.2017 - štvrtok sa uskutoční školské kolo 
v prednese poézie a prózy slovenských autorov.

 Prosíme rodičov, aby naučili svoje dieťa báseň, prípadne 
 krátku rozprávku, príbeh.
 S výberom poézie a prózy sa môžete obrátiť na p.učiteľky,
 ktoré vám ochotne poradia. 
 

--------------------------------------------------------


Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj
- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

 všetky veci boli označené menom!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje vlastné telefónne číslo
  0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2017), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------