Materská škola Ražňany

 


Aké sú len čarokrásne predvianočné sníčky o tom,
ako v škôlke začíname piecť voňavé medovníčky.
Vykrojíme srdcia z cesta, hviezdičky a mesiačiky.
Na jedličke dosť je miesta pre tie jemné koláčiky.
Už len ozdobiť ich treba, až ich bude plná misa,

preto mamky nemeškajte a príďte k nám,
do MŠ ozdobiť sladké medovníčky

 v utorok 13.12.2016 o 15,30 hod.


---------------------------------------------------------------

Čo to šuští, čo to zvoní, vzduch je plný

krásnch vôní a všetko sa ligoce,

zasa prídu Vianoce.

V našej triede stromček žiari,  

čas zázrakov v kalendári.

Preto všetci maličkí, majú v očiach hviezdičky.

Anjel spieva 
pri kolíske, ďaleké je zrazu blízke.

Privítajme pacholiatko, čas zázrakov trvá krátko, 

19.12.2016 (pondelok) v I.triede "Včielky"

20.12.2016 (utorok) v II.triede "Lienky"----------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj

- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

Prosíme rodičov, aby všetky veci boli označené menom!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje

vlastné telefónne číslo   0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2016), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------