Materská škola v Ražňanoch
dnes je 14. 06. (pondelok), čas: 17:34, , meniny má: Vasil
partneri

Najnovšie príspevky na stránke

Nový oznam: OZNAM O PREVZATÍ ROZHODNUTIA

Riaditeľka materskej školy  oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podávali Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie na ...
PDF

Nový oznam: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za šk.rok 2019/2020

PDF

Nový oznam: Jesenné tvorivé dielne

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Slávik 2018 Včielky

Vytvorená fotogaléria : Slávik 2018 Včielky

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Slávik 2018 Lienky

Vytvorená fotogaléria : Slávik 2018 Lienky

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> karneval

Vytvorená fotogaléria : karneval

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Detská zimná olympiáda

Vytvorená fotogaléria : Detská zimná olympiáda

Nový článok v spravodajstve: VÝVIN DETSKEJ REČI A JEJ PORUCHY V PREDŠKOLSKOM VEKU

Reč je úzko spätá s celou psychikou človeka. Osobitne sa zdôrazňuje spojenie ľudského myslenia s ... čítaj ďalej
  • 1
  • OZNAM O PREVZATÍ ROZHODNUTIA

    Riaditeľka materskej školy  oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podávali Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022, že Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu  vyzdvihnúť v utorok 08.06.2021  v čase od 8,00 hod.do 16,30 hod. a v stredu 09.06.2021 od 10,00 hod. do 16,30 hod.  v materskej škole (žltá budova, trieda „Lienky“) .

    Rozhodnutie musia prevziať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

    vložené: 03.06.2021