Materská škola Ražňany

    

  Čo nás čaká:
23.5. -  divadlo Gašparko

30.5. -  návšteva Základnej umeleckej školy v Sabinove                     (výchovný koncert "Zlatobránske návraty")
                   
7.6. -  celodenný výlet ZOO Spišská Nová Ves

9.6. -  návšteva Vojenskej leteckej základne v Prešove 

13.6. - hasiči v MŠ

16.6. - Deň otcov

20.6. - rozlúčka s predškolákmi

23.6. - noc v MŠ


- otvorená hodina krúžku "Veselá angličtina"V spolupráci s Obecným úradom v Ražňanoch:

- športový deň pri píležitosti MDD (3.6. - sobota)

- Čerešňobranie

-----------------------------------------------------------------------------------
 

Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj
- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

     


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje vlastné telefónne číslo
  0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2017), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------