Materská škola v Ražňanoch
dnes je 21. 01. (štvrtok), čas: 09:29, , meniny má: Vincent
partneri

Najnovšie príspevky na stránke

Nový oznam: Prevádzka MŠ od 18.1.2021 do 22.1.2021

  PREVÁDZKA  MŠ  od 18.01.2021  do 22.01.2021     Vážení rodičia, ...

Nový oznam: Prevádzka III.triedy

Vážení rodičia, predpokladaný termín zahájenia prevádzky III.triedy v  našej Mš Ražňany  z dôvodu schválenia ...
PDF

Nový oznam: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za šk.rok 2019/2020

PDF

Nový oznam: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2019/2020

PDF

Nový oznam: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2019/2020

PDF

Nový oznam: Jesenné tvorivé dielne

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Slávik 2018 Včielky

Vytvorená fotogaléria : Slávik 2018 Včielky

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Slávik 2018 Lienky

Vytvorená fotogaléria : Slávik 2018 Lienky

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> karneval

Vytvorená fotogaléria : karneval

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Detská zimná olympiáda

Vytvorená fotogaléria : Detská zimná olympiáda

Nový článok v spravodajstve: VÝVIN DETSKEJ REČI A JEJ PORUCHY V PREDŠKOLSKOM VEKU

Reč je úzko spätá s celou psychikou človeka. Osobitne sa zdôrazňuje spojenie ľudského myslenia s ... čítaj ďalej
 • 1
 • Prevádzka MŠ od 18.1.2021 do 22.1.2021

   

  PREVÁDZKA  MŠ  od 18.01.2021  do 22.01.2021

   

   

  Vážení rodičia,

  podľa  usmernenia ministra školstva prevádzka MŠ od 18.01.2021 bude naďalej pre  deti zákonných zástupcov   pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva  z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.


  Do budovy materskej školy môže vstúpiť iba zákonný zástupca (príp. ním poverená osoba),  ktorý sa preukáže:

  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu  alebo


  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo  


  • písomným potvrdením o výnimke ( osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace)


  • s písomným potvrdením o očkovaní COVID-19

   

  Prevádzka MŠ bude v II.triede "Lienky" od 6,30 hod. do 16,30 hod.

  vložené: 14.01.2021