Materská škola Ražňany

V pondelok - 24.10.2016 o 11,00 hod.


navštívi našu MŠ UJO ĽUBO s hudobnou


rozprávkou "O medovníkovom domčeku".


Všetci sa na rozprávkovú tanečnú šou tešíme! 

 


                      Pri príležitosti 

                 Svetového dňa výživy, 

          pozývame mamičky a oteckov

      do popoludňajších tvorivých dielní.

     
         Čo sa urodilo v babičkinej záhradke 
               /jesenné aranžovanie z plodov/

KEDY?: 25.10.2016 /utorok/ o 15,30 hod.
KDE?  : v lienkovej triede

Počas tohto týždňa aj budúceho týždňa môžete nosiť ovocie a zeleninu do MŠ, z ktorej si budeme vytvárať rôzne figúrky.
V utorok možete doniesť ochutnať Váš obľúbený ovocný koláčik alebo zeleninový šalátik.    

------------------------------------------------------------------------------------


Dieťa do MŠ  potrebuje:

- prezúvky (pevná, príp.zdravotná obuv)
- ramienko (vešiak)
- uterák, zubná kefka, hrebeň
- pyžamo
- plastový pohárik na čaj

- náhradné oblečenie (hlavne mladšie deti)

Prosíme rodičov, aby všetky veci boli označené menom!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodičia,

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ pri MŠ Ražňany má svoje

vlastné telefónne číslo   0903 606 433.

 
Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na      uvedené číslo.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodičia,

od 1.1.2016 platí Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (príspevok za MŠ):

- výška príspevku na 1 dieťa : 6,-€ za kalendárny mesiac

príspevok sa uhrádza na bankový účet zriaďovateľa vedený v Prima banke Slovensko, a.s.:

3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001

do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Ak príspevok za MŠ chcete uhradiť na viac ako jeden mesiac (max.do júna 2016), nahláste počet mesiacov triednej učiteľke.
------------------------------------------------------------