Materská škola v Ražňanoch
dnes je 07. 04. (utorok), čas: 20:46, , meniny má: Zoltán

Spravodajstvo

Kompletný zoznam článkov

VÝVIN DETSKEJ REČI A JEJ PORUCHY V PREDŠKOLSKOM VEKU

[10.01.2018] Reč je úzko spätá s celou psychikou človeka. Osobitne sa zdôrazňuje spojenie ľudského myslenia s rečou. Rečou vyjadrujeme, respektíve iným oznamujeme nielen výsledky svojho myslenia, ale aj prežívania. Mohli by sme to zhrnúť tak, že reč je nástrojom myslenia a formou dorozumievania. Pre človeka ako spoločenského tvora je teda nenahraditeľná. ...


Školská zrelosť

[19.09.2017] TELESNÁ ZRELOSŤ - nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou - posudzuje ju pediater:   dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé (výška okolo 110-120 cm, váha asi 22 kg) a zdravé má primerane rozvinuté kosti a svalstvo má optimálny fyzický vek ...


Predčitateľská gramotnosť

[15.03.2014] Petrasová, A. (2003) ponúka rodičom niekoľko užitočných rád, s cieľom podnietiť záujem detí o knihy a činnosti súvisiace s nimi: „Desať rád pre dospelých na rozvíjanie počiatočnej čitateľskej gramotnosti dieťaťa“: Začnite čítať dieťaťu od narodenia. Dokonca aj najmladšie deti získavajú skúsenosti zo zvukov, hlasu blízkej osoby. Nevynechajte ani jeden deň ...


GRAFOMOTORIKA V MŠ

[15.03.2014] Grafomotorické cvičenie je niekoľkonásobný opis pohybov po línii a vhodným spojením ľubozvučnej hudby a riekanky na uvoľnenie dlhého a krátkeho svalstva. Cieľom grafických a prípravných cvikov je rozvíjať i zmyslové vnímanie, najmä zrakové a pohybové, duševné schopnosti, tvárovú pamäť a predstavivosť, pozornosť, sústredenosť a disciplínu. Dôležitou úlohou je naučiť deti správne sedieť, správne umiestniť papier na stole, správne ...


ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

[30.04.2013] Čo je grafomotorika? Grafomotorika je súbor  psychomotorických činností, ktoré sú vykonávané pri písaní a kreslení. Pri písaní je potrebné vykonávať účelné pohyby, ktoré sú založené na koordinácii oka a ruky. Pri vývoji grafomotoriky sa táto koordinácia zdokonaľuje a umožní dieťaťu spontánny grafický prejav a neskôr i písanie. Dieťa vidí svet ...